لیست زیرنویس های موجود برای این فیلم | سریال :

Poster

Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D. - فصل چهارم

نمایش اطلاعات این فیلم در سایت Imdb

  • سال تولید : 2016
  • زیرنویس با امتیاز خوب
  • بدون امتیاز
  • مشاهده شده
زبان نام فیلم/سریال فایل ها H.I. نام کاربری مترجم
فارسی Marvels.Agents.of.S.H.I.E.L.D.S04E09.WEB-DL   [email protected]
►► IranFilm.Net l رضـا و کـیــارش 
فارسی Marvels.Agents.of.S.H.I.E.L.D.S04E09.HDTV   [email protected]
►► IranFilm.Net l رضـا و کـیــارش 
فارسی Marvels.Agents.of.S.H.I.E.L.D.S04E09.Broken.Promises   [email protected]
►► IranFilm.Net l رضـا و کـیــارش 
فارسی Marvels.Agents.of.S.H.I.E.L.D.S04E08.WEB-DL   [email protected]
►► IranFilm.Net l رضـا و کـیــارش  
فارسی Marvels.Agents.of.S.H.I.E.L.D.S04E08.The.Laws.of Inferno.Dynamics   [email protected]
►► IranFilm.Net l رضـا و کـیــارش  
فارسی Marvels.Agents.of.S.H.I.E.L.D.S04E08.HDTV   [email protected]
►► IranFilm.Net l رضـا و کـیــارش  
فارسی Marvels.Agents.of.S.H.I.E.L.D.S04E07.WEB-DL   Death Stroke
►► IranFilm.Net l رضـا و کـیــارش  
فارسی Marvels.Agents.of.S.H.I.E.L.D.S04E07.HDTV   Death Stroke
►► IranFilm.Net l رضـا و کـیــارش  
فارسی Marvels.Agents.of.S.H.I.E.L.D.S04E07.Deals.with.Our.Devils   Death Stroke
►► IranFilm.Net l رضـا و کـیــارش  
فارسی Marvels.Agents.of.S.H.I.E.L.D.S04E06.WEBRip   Death Stroke
►► IranFilm.Net l رضـا و کـیــارش 
فارسی Marvels.Agents.of.S.H.I.E.L.D.S04E06.WEB-DL   Death Stroke
►► IranFilm.Net l رضـا و کـیــارش 
فارسی Marvels.Agents.of.S.H.I.E.L.D.S04E06.The.Good.Samaritan   Death Stroke
►► IranFilm.Net l رضـا و کـیــارش 
فارسی Marvels.Agents.of.S.H.I.E.L.D.S04E06.HDTV   Death Stroke
►► IranFilm.Net l رضـا و کـیــارش 
فارسی Marvels.Agents.of.S.H.I.E.L.D.S04E05.WEB-DL.x264.C.Lockup   [email protected]
►► IranFilm.Net l رضـا و کـیــارش  
فارسی Marvels.Agents.of.S.H.I.E.L.D.S04E05.HDTV.XviD-FUM   [email protected]
►► IranFilm.Net l رضـا و کـیــارش  
فارسی Marvels.Agents.of.S.H.I.E.L.D.S04E05.HDTV.XviD-FUM   Atrin021
►֍ Atrin021 & Hossein Heidari ֍◄ AriaMovie.iR با ما در ارتباط باشید  
فارسی Marvels.Agents.of.S.H.I.E.L.D.S04E05.HDTV.XviD-AFG   [email protected]
►► IranFilm.Net l رضـا و کـیــارش  
فارسی Marvels.Agents.of.S.H.I.E.L.D.S04E05.HDTV.XviD-AFG   Atrin021
►֍ Atrin021 & Hossein Heidari ֍◄ AriaMovie.iR با ما در ارتباط باشید  
فارسی Marvels.Agents.of.S.H.I.E.L.D.S04E05.HDTV.x264-KILLERSfarsi   Atrin021
►֍ Atrin021 & Hossein Heidari ֍◄ AriaMovie.iR با ما در ارتباط باشید  
فارسی Marvels.Agents.of.S.H.I.E.L.D.S04E05.720p.HDTV.x265.2CH.HEVc-PSA   [email protected]
►► IranFilm.Net l رضـا و کـیــارش  
فارسی Marvels.Agents.of.S.H.I.E.L.D.S04E05.720p.HDTV.x265.2CH.HEVc-PSA   Atrin021
►֍ Atrin021 & Hossein Heidari ֍◄ AriaMovie.iR با ما در ارتباط باشید  
فارسی Marvels.Agents.of.S.H.I.E.L.D.S04E05.720.HDTV.x264-KILLERS   [email protected]
►► IranFilm.Net l رضـا و کـیــارش  
فارسی Marvels.Agents.of.S.H.I.E.L.D.S04E05.720.HDTV.x264-KILLERS   Atrin021
►֍ Atrin021 & Hossein Heidari ֍◄ AriaMovie.iR با ما در ارتباط باشید  
فارسی Marvels.Agents.of.S.H.I.E.L.D.S04E05.480p.HDTV.x264-RMTeam   [email protected]
►► IranFilm.Net l رضـا و کـیــارش  
فارسی Marvels.Agents.of.S.H.I.E.L.D.S04E05.480p.HDTV.x264-RMTeam   Atrin021
►֍ Atrin021 & Hossein Heidari ֍◄ AriaMovie.iR با ما در ارتباط باشید  
فارسی Marvels.Agents.of.S.H.I.E.L.D.S04E05.480p.HDTV.x264-mSD   [email protected]
►► IranFilm.Net l رضـا و کـیــارش  
فارسی Marvels.Agents.of.S.H.I.E.L.D.S04E05.480p.HDTV.x264-mSD   Atrin021
►֍ Atrin021 & Hossein Heidari ֍◄ AriaMovie.iR با ما در ارتباط باشید  
فارسی Marvels.Agents.of.S.H.I.E.L.D.S04E04.WEB-DL   Death Stroke
►► IranFilm.Net l رضـا و کـیــارش 
فارسی Marvels.Agents.of.S.H.I.E.L.D.S04E04.Let.Me.Stand.Next.to.Your.Fire   Death Stroke
►► IranFilm.Net l رضـا و کـیــارش 
فارسی Marvels.Agents.of.S.H.I.E.L.D.S04E04.HDTV.XviD-FUM   Atrin021
►֍ Atrin021 آترین ֍◄ AriaMovie.iR با ما در ارتباط باشید  
فارسی Marvels.Agents.of.S.H.I.E.L.D.S04E04.HDTV.XviD-FUM   samane_emami
wWw.YekMovie.Net لمس ماندگار سینما  
فارسی Marvels.Agents.of.S.H.I.E.L.D.S04E04.HDTV.XviD-AFG   Atrin021
►֍ Atrin021 آترین ֍◄ AriaMovie.iR با ما در ارتباط باشید  
فارسی Marvels.Agents.of.S.H.I.E.L.D.S04E04.HDTV.XviD-AFG   samane_emami
wWw.YekMovie.Net لمس ماندگار سینما  
فارسی Marvels.Agents.of.S.H.I.E.L.D.S04E04.HDTV.x264-KILLERSfarsi   samane_emami
wWw.YekMovie.Net لمس ماندگار سینما  
فارسی Marvels.Agents.of.S.H.I.E.L.D.S04E04.HDTV.x264-KILLERS   Atrin021
►֍ Atrin021 آترین ֍◄ AriaMovie.iR با ما در ارتباط باشید  
فارسی Marvels.Agents.of.S.H.I.E.L.D.S04E04.HDTV   Death Stroke
►► IranFilm.Net l رضـا و کـیــارش 
فارسی Marvels.Agents.of.S.H.I.E.L.D.S04E04.720p.HDTV.x265.2CH.HEVc-PSA   Atrin021
►֍ Atrin021 آترین ֍◄ AriaMovie.iR با ما در ارتباط باشید  
فارسی Marvels.Agents.of.S.H.I.E.L.D.S04E04.720p.HDTV.x265.2CH.HEVc-PSA   samane_emami
wWw.YekMovie.Net لمس ماندگار سینما  
فارسی Marvels.Agents.of.S.H.I.E.L.D.S04E04.720.HDTV.x264-KILLERS   Atrin021
►֍ Atrin021 آترین ֍◄ AriaMovie.iR با ما در ارتباط باشید  
فارسی Marvels.Agents.of.S.H.I.E.L.D.S04E04.720.HDTV.x264-KILLERS   samane_emami
wWw.YekMovie.Net لمس ماندگار سینما  
فارسی Marvels.Agents.of.S.H.I.E.L.D.S04E04.480p.HDTV.x264-RMTeam   Atrin021
►֍ Atrin021 آترین ֍◄ AriaMovie.iR با ما در ارتباط باشید  
فارسی Marvels.Agents.of.S.H.I.E.L.D.S04E04.480p.HDTV.x264-RMTeam   samane_emami
wWw.YekMovie.Net لمس ماندگار سینما  
فارسی Marvels.Agents.of.S.H.I.E.L.D.S04E04.480p.HDTV.x264-mSD   Atrin021
►֍ Atrin021 آترین ֍◄ AriaMovie.iR با ما در ارتباط باشید  
فارسی Marvels.Agents.of.S.H.I.E.L.D.S04E04.480p.HDTV.x264-mSD   samane_emami
wWw.YekMovie.Net لمس ماندگار سینما  
فارسی Marvels.Agents.of.S.H.I.E.L.D.S04E03.WEB-DL   Death Stroke
►► IranFilm.Net l رضـا حــضــرتــی  
فارسی Marvels.Agents.of.S.H.I.E.L.D.S04E03.Uprising   Death Stroke
►► IranFilm.Net l رضـا حــضــرتــی  
فارسی Marvels.Agents.of.S.H.I.E.L.D.S04E03.HDTV-KILLERS   Death Stroke
►► IranFilm.Net l رضـا حــضــرتــی  
فارسی Marvels.Agents.of.S.H.I.E.L.D.S04E03.HDTV-FLEET   Death Stroke
►► IranFilm.Net l رضـا حــضــرتــی  
فارسی Marvels.Agents.of.S.H.I.E.L.D.S04E02.x720p   samane_emami
wWw.YekMovie.Net لمس ماندگار سینما  
فارسی Marvels.Agents.of.S.H.I.E.L.D.S04E02.x480p   samane_emami
wWw.YekMovie.Net لمس ماندگار سینما  
فارسی Marvels.Agents.of.S.H.I.E.L.D.S04E02.WEB-DL   Death Stroke
►► 9MOViE1.iN l رضـا حــضــرتــی 
فارسی Marvels.Agents.of.S.H.I.E.L.D.S04E02.Meet.the.New.Boss   Death Stroke
►► 9MOViE1.iN l رضـا حــضــرتــی 
فارسی Marvels.Agents.of.S.H.I.E.L.D.S04E02.HDTV.x264-FLEET   samane_emami
wWw.YekMovie.Net لمس ماندگار سینما  
فارسی Marvels.Agents.of.S.H.I.E.L.D.S04E02.HDTV.x264   samane_emami
wWw.YekMovie.Net لمس ماندگار سینما  
فارسی Marvels.Agents.of.S.H.I.E.L.D.S04E02.HDTV.FLEET   Death Stroke
►► 9MOViE1.iN l رضـا حــضــرتــی 
فارسی Marvels.Agents.of.S.H.I.E.L.D.S04E02.HDTV.AVS   Death Stroke
►► 9MOViE1.iN l رضـا حــضــرتــی 
فارسی Marvels.Agents.of.S.H.I.E.L.D.S04E02   samane_emami
wWw.YekMovie.Net لمس ماندگار سینما  
فارسی Marvels.Agents.of.S.H.I.E.L.D.S04E01.WEB-DL   Death Stroke
►► 9MOViE1.iN l رضـا حــضــرتــی 
فارسی Marvels.Agents.of.S.H.I.E.L.D.S04E01.The.Ghost   Death Stroke
►► 9MOViE1.iN l رضـا حــضــرتــی 
فارسی Marvels.Agents.of.S.H.I.E.L.D.S04E01.HDTV.KILLERS   Death Stroke
►► 9MOViE1.iN l رضـا حــضــرتــی 
فارسی Marvels.Agents.of.S.H.I.E.L.D.S04E01.HDTV.AVS   Death Stroke
►► 9MOViE1.iN l رضـا حــضــرتــی 
فارسی Marvel's Agents of SHIELD Season 4 "Vengeance" Extended Promo (HD) Ghost Rider   Death Stroke
►► فــصــل چــهــارم، بــه زودی | رضا حضرتی 
فارسی Marvel's Agents of SHIELD 4x01 Sneak Peek   Death Stroke
►► فــصــل چــهــارم، بــه زودی | رضا حضرتی 

مشاهده همه در دسترس زیرنویس (همه زبان ها)