لیست زیرنویس های موجود برای این فیلم | سریال :

Poster

Supernatural - فصل چهارم

نمایش اطلاعات این فیلم در سایت Imdb

  • سال تولید : 2008
  • زیرنویس با امتیاز خوب
  • بدون امتیاز
  • مشاهده شده
زبان نام فیلم/سریال فایل ها H.I. نام کاربری مترجم
فارسی زیرنویس تمام قسمت ها - هماهنگ با نسخه 480 ریلیز باب   Hossein-e
توسط افراد مختلف ترجمه شده . من فقط با با نسخه 170 مگابایتی ریلیز باب هماهنگ کردم  
فارسی Supernatural S04E22 همه Bluray 1   nimataghipour
فقط با بلوری هماهنگ کردم 
فارسی Supernatural S04E21 همه Bluray 1   nimataghipour
فقط با بلوری هماهنگ کردم 
فارسی Supernatural S04E20 همه Bluray 1   nimataghipour
فقط با بلوری هماهنگ کردم 
فارسی Supernatural S04E19 همه Bluray 1   nimataghipour
فقط با بلوری هماهنگ کردم 
فارسی Supernatural S04E18 همه Bluray 1   nimataghipour
فقط با بلوری هماهنگ کردم 
فارسی Supernatural S04E17 همه Bluray 1   nimataghipour
فقط با بلوری هماهنگ کردم 
فارسی Supernatural S04E16 همه Bluray 1   nimataghipour
فقط با بلوری هماهنگ کردم 
فارسی Supernatural S04E15 همه Bluray 1   nimataghipour
فقط با بلوری هماهنگ کردم 
فارسی Supernatural S04E14 همه Bluray 1   nimataghipour
فقط با بلوری هماهنگ کردم 
فارسی Supernatural S04E13 همه Bluray 1   nimataghipour
فقط با بلوری هماهنگ کردم 
فارسی Supernatural S04E12 همه Bluray 1   nimataghipour
فقط با بلوری هماهنگ کردم 
فارسی Supernatural S04E11 همه Bluray 1   nimataghipour
فقط با بلوری هماهنگ کردم 
فارسی Supernatural S04E10 همه Bluray 1   nimataghipour
فقط با بلوری هماهنگ کردم 
فارسی Supernatural S04E09 همه Bluray 1   nimataghipour
فقط با بلوری هماهنگ کردم 
فارسی Supernatural S04E08 همه Bluray 1   nimataghipour
فقط با بلوری هماهنگ کردم 
فارسی Supernatural S04E07 همه Bluray 1   nimataghipour
فقط با بلوری هماهنگ کردم 
فارسی Supernatural S04E06 همه Bluray 1   nimataghipour
فقط با بلوری هماهنگ کردم 
فارسی Supernatural S04E05 همه Bluray 1   nimataghipour
فقط با بلوری هماهنگ کردم 
فارسی Supernatural S04E04 همه Bluray 1   nimataghipour
فقط با بلوری هماهنگ کردم 
فارسی Supernatural S04E03 همه Bluray 1   nimataghipour
فقط با بلوری هماهنگ کردم 
فارسی Supernatural S04E02 همه Bluray 1   nimataghipour
فقط با بلوری هماهنگ کردم 
فارسی Supernatural S04E01 همه Bluray 1   nimataghipour
فقط با بلوری هماهنگ کردم 
فارسی Supernatural Season 4 همه Bluray 22   nimataghipour
فقط با بلوری هماهنگ کردم 
فارسی Supernatural S04 همه Episodes By vmilad 22   vmilad
 

مشاهده همه در دسترس زیرنویس (همه زبان ها)