لیست زیرنویس های موجود برای این فیلم | سریال :

Poster

The Blacklist - فصل چهارم

نمایش اطلاعات این فیلم در سایت Imdb

  • سال تولید : 2016
  • زیرنویس با امتیاز خوب
  • بدون امتیاز
  • مشاهده شده
زبان نام فیلم/سریال فایل ها H.I. نام کاربری مترجم
فارسی The.Blacklist.S04E11.HDTV.XviD-FUM   highbury
iMovie-DL.Co ||Highbury 
فارسی The.Blacklist.S04E11.HDTV.XviD-FUM   llillusionll
╠► ترجمه از: ســروش ، امیـرعلـی ◄▐ ► Soroush_abg , illusion ◄╠ WwW.TakMovie.Co 
فارسی The.Blacklist.S04E11.HDTV.XviD-EVO   llillusionll
╠► ترجمه از: ســروش ، امیـرعلـی ◄▐ ► Soroush_abg , illusion ◄╠ WwW.TakMovie.Co 
فارسی The.Blacklist.S04E11.HDTV.XviD-AFG   highbury
iMovie-DL.Co ||Highbury 
فارسی The.Blacklist.S04E11.HDTV.XviD-AFG   llillusionll
╠► ترجمه از: ســروش ، امیـرعلـی ◄▐ ► Soroush_abg , illusion ◄╠ WwW.TakMovie.Co 
فارسی The.Blacklist.S04E11.HDTV.x264-KILLERS   highbury
iMovie-DL.Co ||Highbury 
فارسی The.Blacklist.S04E11.HDTV.x264-KILLERS   llillusionll
╠► ترجمه از: ســروش ، امیـرعلـی ◄▐ ► Soroush_abg , illusion ◄╠ WwW.TakMovie.Co 
فارسی The.Blacklist.S04E11.HDTV.The Harem(NO.102)   highbury
iMovie-DL.Co ||Highbury 
فارسی The.Blacklist.S04E11.720p.HDTV.x265.ShAaNiG   highbury
iMovie-DL.Co ||Highbury 
فارسی The.Blacklist.S04E11.720p.HDTV.x265.HEVC.200MB - ShAaNiG   llillusionll
╠► ترجمه از: ســروش ، امیـرعلـی ◄▐ ► Soroush_abg , illusion ◄╠ WwW.TakMovie.Co 
فارسی The.Blacklist.S04E11.720p.HDTV.HEVC.x265-RMTeam   highbury
iMovie-DL.Co ||Highbury 
فارسی The.Blacklist.S04E11.720p.HDTV.HEVC.x265-RMTeam   llillusionll
╠► ترجمه از: ســروش ، امیـرعلـی ◄▐ ► Soroush_abg , illusion ◄╠ WwW.TakMovie.Co 
فارسی The.Blacklist.S04E11.720p.HDTV.2CH.x265.HEVC-PSA   highbury
iMovie-DL.Co ||Highbury 
فارسی The.Blacklist.S04E11.720p.HDTV.2CH.x265.HEVC-PSA   llillusionll
╠► ترجمه از: ســروش ، امیـرعلـی ◄▐ ► Soroush_abg , illusion ◄╠ WwW.TakMovie.Co 
فارسی The.Blacklist.S04E11.480p.HDTV.x264-RMTeam   highbury
iMovie-DL.Co ||Highbury 
فارسی The.Blacklist.S04E11.480p.HDTV.x264-RMTeam   llillusionll
╠► ترجمه از: ســروش ، امیـرعلـی ◄▐ ► Soroush_abg , illusion ◄╠ WwW.TakMovie.Co 
فارسی The.Blacklist.S04E11.480p.HDTV.x264-mSD   highbury
iMovie-DL.Co ||Highbury 
فارسی The.Blacklist.S04E11.480p.HDTV.x264-mSD   llillusionll
╠► ترجمه از: ســروش ، امیـرعلـی ◄▐ ► Soroush_abg , illusion ◄╠ WwW.TakMovie.Co 
فارسی The.Blacklist.S04E10.HDTV.XviD-FUM   highbury
iMovie-DL.Co ||Highbury 
فارسی The.Blacklist.S04E10.HDTV.XviD-AFG   highbury
iMovie-DL.Co ||Highbury 
فارسی The.Blacklist.S04E10.HDTV.Forecaster(NO.163)   highbury
iMovie-DL.Co ||Highbury 
فارسی The.Blacklist.S04E10.720p.HDTV.x265.ShAaNiG   highbury
iMovie-DL.Co ||Highbury 
فارسی The.Blacklist.S04E10.720p.HDTV.HEVC.x265-RMTeam   highbury
iMovie-DL.Co ||Highbury 
فارسی The.Blacklist.S04E10.720p.HDTV.2CH.x265.HEVC-PSA   highbury
iMovie-DL.Co ||Highbury 
فارسی The.Blacklist.S04E10.480p.HDTV.x264-RMTeam   highbury
iMovie-DL.Co ||Highbury 
فارسی The.Blacklist.S04E10.480p.HDTV.x264-mSD   highbury
iMovie-DL.Co ||Highbury 
فارسی The.Blacklist.S04E09.HDTV.XviD-FUM   Anonymous
╠► ترجمه از: ســروش ، امیـرعلـی ◄▐ ► Soroush_abg , illusion ◄╠ WwW.TakMovie.Co  
فارسی The.Blacklist.S04E09.HDTV.XviD-FUM   highbury
iMovie-DL.Co || Highbury 
فارسی The.Blacklist.S04E09.HDTV.XviD-EVO   Anonymous
╠► ترجمه از: ســروش ، امیـرعلـی ◄▐ ► Soroush_abg , illusion ◄╠ WwW.TakMovie.Co  
فارسی The.Blacklist.S04E09.HDTV.XviD-AFG   Anonymous
╠► ترجمه از: ســروش ، امیـرعلـی ◄▐ ► Soroush_abg , illusion ◄╠ WwW.TakMovie.Co  
فارسی The.Blacklist.S04E09.HDTV.x264-KILLERS   Anonymous
╠► ترجمه از: ســروش ، امیـرعلـی ◄▐ ► Soroush_abg , illusion ◄╠ WwW.TakMovie.Co  
فارسی The.Blacklist.S04E09.HDTV.x264-KILLERS   highbury
iMovie-DL.Co || Highbury 
فارسی The.Blacklist.S04E09.HDTV.Lipet's Seafood Company(NO.11)   highbury
iMovie-DL.Co || Highbury 
فارسی The.Blacklist.S04E09.720p.HDTV.x264-KILLERS   highbury
iMovie-DL.Co || Highbury 
فارسی The.Blacklist.S04E09.720p.HDTV.HEVC.x265-RMTeam   Anonymous
╠► ترجمه از: ســروش ، امیـرعلـی ◄▐ ► Soroush_abg , illusion ◄╠ WwW.TakMovie.Co  
فارسی The.Blacklist.S04E09.720p.HDTV.2CH.x265.HEVC-PSA   Anonymous
╠► ترجمه از: ســروش ، امیـرعلـی ◄▐ ► Soroush_abg , illusion ◄╠ WwW.TakMovie.Co  
فارسی The.Blacklist.S04E09.720p.HDTV.2CH.x265.HEVC-PSA   highbury
iMovie-DL.Co || Highbury 
فارسی The.Blacklist.S04E09.480p.HDTV.x264-RMTeam   Anonymous
╠► ترجمه از: ســروش ، امیـرعلـی ◄▐ ► Soroush_abg , illusion ◄╠ WwW.TakMovie.Co  
فارسی The.Blacklist.S04E09.480p.HDTV.x264-mSD   Anonymous
╠► ترجمه از: ســروش ، امیـرعلـی ◄▐ ► Soroush_abg , illusion ◄╠ WwW.TakMovie.Co  
فارسی The.Blacklist.S04E08.WEB-DL.720p.1080p   MMasoudM
هماهنگ با نسخه وب. من فقط سینک کردم 
فارسی The.Blacklist.S04E08.HDTV.XviD-FUM   Anonymous
.::: 30nama.com :::. بزرگترین مرجع دانلود فیلم و سریال 
فارسی The.Blacklist.S04E08.HDTV.XviD-FUM   Anonymous
▓► Soroush_abg, Nora ◄▐ ► Tlgrm: @Soroush_abg ◄▓  
فارسی The.Blacklist.S04E08.HDTV.XviD-FUM   highbury
iMovie-DL.Co || Davood 
فارسی The.Blacklist.S04E08.HDTV.XviD-EVO   Anonymous
▓► Soroush_abg, Nora ◄▐ ► Tlgrm: @Soroush_abg ◄▓  
فارسی The.Blacklist.S04E08.HDTV.XviD-AFG   Anonymous
.::: 30nama.com :::. بزرگترین مرجع دانلود فیلم و سریال 
فارسی The.Blacklist.S04E08.HDTV.XviD-AFG   Anonymous
▓► Soroush_abg, Nora ◄▐ ► Tlgrm: @Soroush_abg ◄▓  
فارسی The.Blacklist.S04E08.HDTV.XviD-AFG   highbury
iMovie-DL.Co || Davood 
فارسی The.Blacklist.S04E08.HDTV.x264-KILLERS   Anonymous
.::: 30nama.com :::. بزرگترین مرجع دانلود فیلم و سریال 
فارسی The.Blacklist.S04E08.HDTV.x264-KILLERS   Anonymous
▓► Soroush_abg, Nora ◄▐ ► Tlgrm: @Soroush_abg ◄▓  
فارسی The.Blacklist.S04E08.HDTV.x264-KILLERS   highbury
iMovie-DL.Co || Davood 
فارسی The.Blacklist.S04E08.HDTV.Dr. Adrian Shaw(NO.98)Conclusion   highbury
iMovie-DL.Co || Davood 
فارسی The.Blacklist.S04E08.720p.HDTV.x265.ShAaNiG   Anonymous
.::: 30nama.com :::. بزرگترین مرجع دانلود فیلم و سریال 
فارسی The.Blacklist.S04E08.720p.HDTV.x265.ShAaNiG   highbury
iMovie-DL.Co || Davood 
فارسی The.Blacklist.S04E08.720p.HDTV.x264-KILLERS   Anonymous
.::: 30nama.com :::. بزرگترین مرجع دانلود فیلم و سریال 
فارسی The.Blacklist.S04E08.720p.HDTV.x264-KILLERS   highbury
iMovie-DL.Co || Davood 
فارسی The.Blacklist.S04E08.720p.HDTV.HEVC.x265-RMTeam   Anonymous
.::: 30nama.com :::. بزرگترین مرجع دانلود فیلم و سریال 
فارسی The.Blacklist.S04E08.720p.HDTV.HEVC.x265-RMTeam   Anonymous
▓► Soroush_abg, Nora ◄▐ ► Tlgrm: @Soroush_abg ◄▓  
فارسی The.Blacklist.S04E08.720p.HDTV.HEVC.x265-RMTeam   highbury
iMovie-DL.Co || Davood 
فارسی The.Blacklist.S04E08.720p.HDTV.2CH.x265.HEVC-PSA   Anonymous
.::: 30nama.com :::. بزرگترین مرجع دانلود فیلم و سریال 
فارسی The.Blacklist.S04E08.720p.HDTV.2CH.x265.HEVC-PSA   Anonymous
▓► Soroush_abg, Nora ◄▐ ► Tlgrm: @Soroush_abg ◄▓  
فارسی The.Blacklist.S04E08.720p.HDTV.2CH.x265.HEVC-PSA   highbury
iMovie-DL.Co || Davood 
فارسی The.Blacklist.S04E08.480p.HDTV.x264-RMTeam   Anonymous
.::: 30nama.com :::. بزرگترین مرجع دانلود فیلم و سریال 
فارسی The.Blacklist.S04E08.480p.HDTV.x264-RMTeam   Anonymous
▓► Soroush_abg, Nora ◄▐ ► Tlgrm: @Soroush_abg ◄▓  
فارسی The.Blacklist.S04E08.480p.HDTV.x264-mSD   Anonymous
.::: 30nama.com :::. بزرگترین مرجع دانلود فیلم و سریال 
فارسی The.Blacklist.S04E08.480p.HDTV.x264-mSD   Anonymous
▓► Soroush_abg, Nora ◄▐ ► Tlgrm: @Soroush_abg ◄▓  
فارسی The.Blacklist.S04E07.WEB-DL.720p.1080p   MMasoudM
هماهنگ با نسخه وب. من فقط سینک کردم  
فارسی The.Blacklist.S04E07.HDTV.XviD-FUM   mehrdadss
Dunham - Mehrdadss | IranFilm.Net & NightMovie.Tv 
فارسی The.Blacklist.S04E07.HDTV.XviD-FUM   Anonymous
▓►▐ Soroush_abg, Nora ▐ Telegram: @Soroush_abg ▐ ◄▓  
فارسی The.Blacklist.S04E07.HDTV.XviD-FUM   highbury
iMovie-DL.Co || Davood 
فارسی The.Blacklist.S04E07.HDTV.XviD-EVO   Anonymous
▓►▐ Soroush_abg, Nora ▐ Telegram: @Soroush_abg ▐ ◄▓  
فارسی The.Blacklist.S04E07.HDTV.XviD-AFG   mehrdadss
Dunham - Mehrdadss | IranFilm.Net & NightMovie.Tv 
فارسی The.Blacklist.S04E07.HDTV.XviD-AFG   Anonymous
▓►▐ Soroush_abg, Nora ▐ Telegram: @Soroush_abg ▐ ◄▓  
فارسی The.Blacklist.S04E07.HDTV.XviD-AFG   highbury
iMovie-DL.Co || Davood 
فارسی The.Blacklist.S04E07.HDTV.x264-KILLERS   mehrdadss
Dunham - Mehrdadss | IranFilm.Net & NightMovie.Tv 
فارسی The.Blacklist.S04E07.HDTV.x264-KILLERS   Anonymous
▓►▐ Soroush_abg, Nora ▐ Telegram: @Soroush_abg ▐ ◄▓  
فارسی The.Blacklist.S04E07.HDTV.x264-KILLERS   highbury
iMovie-DL.Co || Davood 
فارسی The.Blacklist.S04E07.HDTV.Dr. Adrian Shaw(NO.98)   highbury
iMovie-DL.Co || Davood 
فارسی The.Blacklist.S04E07.720p.HDTV.x265.ShAaNiG   mehrdadss
Dunham - Mehrdadss | IranFilm.Net & NightMovie.Tv 
فارسی The.Blacklist.S04E07.720p.HDTV.x265.ShAaNiG   highbury
iMovie-DL.Co || Davood 
فارسی The.Blacklist.S04E07.720p.HDTV.x264-KILLERS   mehrdadss
Dunham - Mehrdadss | IranFilm.Net & NightMovie.Tv 
فارسی The.Blacklist.S04E07.720p.HDTV.HEVC.x265-RMTeam   mehrdadss
Dunham - Mehrdadss | IranFilm.Net & NightMovie.Tv 
فارسی The.Blacklist.S04E07.720p.HDTV.HEVC.x265-RMTeam   Anonymous
▓►▐ Soroush_abg, Nora ▐ Telegram: @Soroush_abg ▐ ◄▓  
فارسی The.Blacklist.S04E07.720p.HDTV.HEVC.x265-RMTeam   highbury
iMovie-DL.Co || Davood 
فارسی The.Blacklist.S04E07.720p.HDTV.2CH.x265.HEVC-PSA   mehrdadss
Dunham - Mehrdadss | IranFilm.Net & NightMovie.Tv 
فارسی The.Blacklist.S04E07.720p.HDTV.2CH.x265.HEVC-PSA   Anonymous
▓►▐ Soroush_abg, Nora ▐ Telegram: @Soroush_abg ▐ ◄▓  
فارسی The.Blacklist.S04E07.720p.HDTV.2CH.x265.HEVC-PSA   highbury
iMovie-DL.Co || Davood 
فارسی The.Blacklist.S04E07.480p.HDTV.x264-RMTeam   mehrdadss
Dunham - Mehrdadss | IranFilm.Net & NightMovie.Tv 
فارسی The.Blacklist.S04E07.480p.HDTV.x264-RMTeam   Anonymous
▓►▐ Soroush_abg, Nora ▐ Telegram: @Soroush_abg ▐ ◄▓  
فارسی The.Blacklist.S04E07.480p.HDTV.x264-RMTeam   highbury
iMovie-DL.Co || Davood 
فارسی The.Blacklist.S04E07.480p.HDTV.x264-mSD   mehrdadss
Dunham - Mehrdadss | IranFilm.Net & NightMovie.Tv 
فارسی The.Blacklist.S04E07.480p.HDTV.x264-mSD   Anonymous
▓►▐ Soroush_abg, Nora ▐ Telegram: @Soroush_abg ▐ ◄▓  
فارسی The.Blacklist.S04E07.480p.HDTV.x264-mSD   highbury
iMovie-DL.Co || Davood 
فارسی The.Blacklist.S04E06.WEB-DL.720p.1080p   MMasoudM
هماهنگ با نسخه وب. من فقط سینک کردم 
فارسی The.Blacklist.S04E06.HDTV.XviD-FUM   mehrdadss
Dunham - Mehrdadss | IranFilm.Net & NightMovie.Tv 
فارسی The.Blacklist.S04E06.HDTV.XviD-FUM   Anonymous
▓►▐ Soroush_abg, Nora ▐ Telegram: @Soroush_abg ▐ ◄▓  
فارسی The.Blacklist.S04E06.HDTV.XviD-FUM   highbury
iMovie-DL.Co || Davood 
فارسی The.Blacklist.S04E06.HDTV.XviD-EVO   Anonymous
▓►▐ Soroush_abg, Nora ▐ Telegram: @Soroush_abg ▐ ◄▓  
فارسی The.Blacklist.S04E06.HDTV.XviD-AFG   mehrdadss
Dunham - Mehrdadss | IranFilm.Net & NightMovie.Tv 
فارسی The.Blacklist.S04E06.HDTV.XviD-AFG   Anonymous
▓►▐ Soroush_abg, Nora ▐ Telegram: @Soroush_abg ▐ ◄▓  
فارسی The.Blacklist.S04E06.HDTV.x264-KILLERS   mehrdadss
Dunham - Mehrdadss | IranFilm.Net & NightMovie.Tv 
فارسی The.Blacklist.S04E06.HDTV.x264-KILLERS   Anonymous
▓►▐ Soroush_abg, Nora ▐ Telegram: @Soroush_abg ▐ ◄▓  
فارسی The.Blacklist.S04E06.HDTV.x264-KILLERS   highbury
iMovie-DL.Co || Davood 
فارسی The.Blacklist.S04E06.HDTV.The Thrushes (NO.53)   highbury
iMovie-DL.Co || Davood 
فارسی The.Blacklist.S04E06.720p.HDTV.x265.ShAaNiG   mehrdadss
Dunham - Mehrdadss | IranFilm.Net & NightMovie.Tv 
فارسی The.Blacklist.S04E06.720p.HDTV.x264-KILLERS   mehrdadss
Dunham - Mehrdadss | IranFilm.Net & NightMovie.Tv 
فارسی The.Blacklist.S04E06.720p.HDTV.x264-KILLERS   highbury
iMovie-DL.Co || Davood 
فارسی The.Blacklist.S04E06.720p.HDTV.HEVC.x265-RMTeam   mehrdadss
Dunham - Mehrdadss | IranFilm.Net & NightMovie.Tv 
فارسی The.Blacklist.S04E06.720p.HDTV.HEVC.x265-RMTeam   Anonymous
▓►▐ Soroush_abg, Nora ▐ Telegram: @Soroush_abg ▐ ◄▓  
فارسی The.Blacklist.S04E06.720p.HDTV.2CH.x265.HEVC-PSA   mehrdadss
Dunham - Mehrdadss | IranFilm.Net & NightMovie.Tv 
فارسی The.Blacklist.S04E06.720p.HDTV.2CH.x265.HEVC-PSA   Anonymous
▓►▐ Soroush_abg, Nora ▐ Telegram: @Soroush_abg ▐ ◄▓  
فارسی The.Blacklist.S04E06.720p.HDTV.2CH.x265.HEVC-PSA   highbury
iMovie-DL.Co || Davood 
فارسی The.Blacklist.S04E06.480p.HDTV.x264-RMTeam   mehrdadss
Dunham - Mehrdadss | IranFilm.Net & NightMovie.Tv 
فارسی The.Blacklist.S04E06.480p.HDTV.x264-RMTeam   Anonymous
▓►▐ Soroush_abg, Nora ▐ Telegram: @Soroush_abg ▐ ◄▓  
فارسی The.Blacklist.S04E06.480p.HDTV.x264-mSD   mehrdadss
Dunham - Mehrdadss | IranFilm.Net & NightMovie.Tv 
فارسی The.Blacklist.S04E06.480p.HDTV.x264-mSD   Anonymous
▓►▐ Soroush_abg, Nora ▐ Telegram: @Soroush_abg ▐ ◄▓  
فارسی The.Blacklist.S04E06.1080.HDTV.HEVC.x265-RMTeam   highbury
iMovie-DL.Co || Davood 
فارسی The.Blacklist.S04E05.XviD-AFG   Dunham
Dunham - Mehrdadss | IranFilm.Net & NightMovie.Net 
فارسی The.Blacklist.S04E05.XviD-AFG   highbury
iMovie-DL.Co || Davood 
فارسی The.Blacklist.S04E05.The.Lindquist.Concern.105.WEB-DL   freakwannabe
فقط هماهنگ کننده با نسخه وب دی ال 
فارسی The.Blacklist.S04E05.HDTV.XviD-FUM   Dunham
Dunham - Mehrdadss | IranFilm.Net & NightMovie.Net 
فارسی The.Blacklist.S04E05.HDTV.XviD-FUM   Anonymous
▓►Soroush_abg ▐ ارتباط ما با در تلگرام : @soroush_abg ◄▓ ترجمه از سروش لذت ببرید 
فارسی The.Blacklist.S04E05.HDTV.XviD-FUM   highbury
iMovie-DL.Co || Davood 
فارسی The.Blacklist.S04E05.HDTV.XviD-EVO   Anonymous
▓►Soroush_abg ▐ ارتباط ما با در تلگرام : @soroush_abg ◄▓ ترجمه از سروش لذت ببرید 
فارسی The.Blacklist.S04E05.HDTV.XviD-AFG   Dunham
Dunham - Mehrdadss | IranFilm.Net & NightMovie.Net 
فارسی The.Blacklist.S04E05.HDTV.XviD-AFG   Anonymous
▓►Soroush_abg ▐ ارتباط ما با در تلگرام : @soroush_abg ◄▓ ترجمه از سروش لذت ببرید 
فارسی The.Blacklist.S04E05.HDTV.x264-KILLERS   Dunham
Dunham - Mehrdadss | IranFilm.Net & NightMovie.Net 
فارسی The.Blacklist.S04E05.HDTV.x264-KILLERS   Anonymous
▓►Soroush_abg ▐ ارتباط ما با در تلگرام : @soroush_abg ◄▓ ترجمه از سروش لذت ببرید 
فارسی The.Blacklist.S04E05.HDTV.x264-KILLERS   highbury
iMovie-DL.Co || Davood 
فارسی The.Blacklist.S04E05.HDTV.Lindquist Concern (NO.105)   highbury
iMovie-DL.Co || Davood 
فارسی The.Blacklist.S04E05.720p.HDTV.x265.ShAaNiG   Dunham
Dunham - Mehrdadss | IranFilm.Net & NightMovie.Net 
فارسی The.Blacklist.S04E05.720p.HDTV.x264-KILLERS   Dunham
Dunham - Mehrdadss | IranFilm.Net & NightMovie.Net 
فارسی The.Blacklist.S04E05.720p.HDTV.x264-KILLERS   highbury
iMovie-DL.Co || Davood 
فارسی The.Blacklist.S04E05.720p.HDTV.HEVC.x265-RMTeam   Dunham
Dunham - Mehrdadss | IranFilm.Net & NightMovie.Net 
فارسی The.Blacklist.S04E05.720p.HDTV.HEVC.x265-RMTeam   Anonymous
▓►Soroush_abg ▐ ارتباط ما با در تلگرام : @soroush_abg ◄▓ ترجمه از سروش لذت ببرید 
فارسی The.Blacklist.S04E05.720p.HDTV.HEVC.x265.RMTeam   highbury
iMovie-DL.Co || Davood 
فارسی The.Blacklist.S04E05.720p.HDTV.2CH.x265.HEVC-PSA   Dunham
Dunham - Mehrdadss | IranFilm.Net & NightMovie.Net 
فارسی The.Blacklist.S04E05.720p.HDTV.2CH.x265.HEVC-PSA   Anonymous
▓►Soroush_abg ▐ ارتباط ما با در تلگرام : @soroush_abg ◄▓ ترجمه از سروش لذت ببرید 
فارسی The.Blacklist.S04E05.720p.HDTV.2CH.x265.HEVC-PSA   highbury
iMovie-DL.Co || Davood 
فارسی The.Blacklist.S04E05.480p.x264-mSD   highbury
iMovie-DL.Co || Davood 
فارسی The.Blacklist.S04E05.480p.HDTV.x264-RMTeam   Dunham
Dunham - Mehrdadss | IranFilm.Net & NightMovie.Net 
فارسی The.Blacklist.S04E05.480p.HDTV.x264-RMTeam   Anonymous
▓►Soroush_abg ▐ ارتباط ما با در تلگرام : @soroush_abg ◄▓ ترجمه از سروش لذت ببرید 
فارسی The.Blacklist.S04E05.480p.HDTV.x264-mSD   Dunham
Dunham - Mehrdadss | IranFilm.Net & NightMovie.Net 
فارسی The.Blacklist.S04E05.480p.HDTV.x264-mSD   Anonymous
▓►Soroush_abg ▐ ارتباط ما با در تلگرام : @soroush_abg ◄▓ ترجمه از سروش لذت ببرید 
فارسی The.Blacklist.S04E04.HDTV.XviD-FUM   mehrdadss
Dunham - Mehrdadss | IranFilm.Net & NightMovie.Net 
فارسی The.Blacklist.S04E04.HDTV.XviD-FUM   Anonymous
▓►Soroush_abg, Anarchist ▐ ارتباط ما با در تلگرام : @soroush_abg◄▓ ترجمه روان و اختصاصی لذت ببرید  
فارسی The.Blacklist.S04E04.HDTV.XviD-FUM   highbury
iMovie-DL.Co || Davood 
فارسی The.Blacklist.S04E04.HDTV.XviD-EVO   Anonymous
▓►Soroush_abg, Anarchist ▐ ارتباط ما با در تلگرام : @soroush_abg◄▓ ترجمه روان و اختصاصی لذت ببرید  
فارسی The.Blacklist.S04E04.HDTV.XviD-AFG   mehrdadss
Dunham - Mehrdadss | IranFilm.Net & NightMovie.Net 
فارسی The.Blacklist.S04E04.HDTV.XviD-AFG   Anonymous
▓►Soroush_abg, Anarchist ▐ ارتباط ما با در تلگرام : @soroush_abg◄▓ ترجمه روان و اختصاصی لذت ببرید  
فارسی The.Blacklist.S04E04.HDTV.x264-KILLERS   mehrdadss
Dunham - Mehrdadss | IranFilm.Net & NightMovie.Net 
فارسی The.Blacklist.S04E04.HDTV.x264-KILLERS   Anonymous
▓►Soroush_abg, Anarchist ▐ ارتباط ما با در تلگرام : @soroush_abg◄▓ ترجمه روان و اختصاصی لذت ببرید  
فارسی The.Blacklist.S04E04.HDTV.x264-KILLERS   highbury
iMovie-DL.Co || Davood 
فارسی The.Blacklist.S04E04.HDTV.Gaia (NO.81)   highbury
iMovie-DL.Co || Davood 
فارسی The.Blacklist.S04E04.Gaia.No.81.WEB-DL   freakwannabe
فقط هماهنگ کردم 
فارسی The.Blacklist.S04E04.720p.HDTV.x265.ShAaNiG   mehrdadss
Dunham - Mehrdadss | IranFilm.Net & NightMovie.Net 
فارسی The.Blacklist.S04E04.720p.HDTV.x264-KILLERS   mehrdadss
Dunham - Mehrdadss | IranFilm.Net & NightMovie.Net 
فارسی The.Blacklist.S04E04.720p.HDTV.x264-KILLERS   highbury
iMovie-DL.Co || Davood 
فارسی The.Blacklist.S04E04.720p.HDTV.HEVC.x265-RMTeam   mehrdadss
Dunham - Mehrdadss | IranFilm.Net & NightMovie.Net 
فارسی The.Blacklist.S04E04.720p.HDTV.HEVC.x265-RMTeam   Anonymous
▓►Soroush_abg, Anarchist ▐ ارتباط ما با در تلگرام : @soroush_abg◄▓ ترجمه روان و اختصاصی لذت ببرید  
فارسی The.Blacklist.S04E04.720p.HDTV.2CH.x265.HEVC-PSA   mehrdadss
Dunham - Mehrdadss | IranFilm.Net & NightMovie.Net 
فارسی The.Blacklist.S04E04.720p.HDTV.2CH.x265.HEVC-PSA   Anonymous
▓►Soroush_abg, Anarchist ▐ ارتباط ما با در تلگرام : @soroush_abg◄▓ ترجمه روان و اختصاصی لذت ببرید  
فارسی The.Blacklist.S04E04.720p.HDTV.2CH.x265.HEVC-PSA   highbury
iMovie-DL.Co || Davood 
فارسی The.Blacklist.S04E04.480p.HDTV.x264-RMTeam   mehrdadss
Dunham - Mehrdadss | IranFilm.Net & NightMovie.Net 
فارسی The.Blacklist.S04E04.480p.HDTV.x264-RMTeam   Anonymous
▓►Soroush_abg, Anarchist ▐ ارتباط ما با در تلگرام : @soroush_abg◄▓ ترجمه روان و اختصاصی لذت ببرید  
فارسی The.Blacklist.S04E04.480p.HDTV.x264-mSD   mehrdadss
Dunham - Mehrdadss | IranFilm.Net & NightMovie.Net 
فارسی The.Blacklist.S04E04.480p.HDTV.x264-mSD   Anonymous
▓►Soroush_abg, Anarchist ▐ ارتباط ما با در تلگرام : @soroush_abg◄▓ ترجمه روان و اختصاصی لذت ببرید  
فارسی the.blacklist.s04e03.miles.mcgrath.no.65.web.dl   freakwannabe
فقط هماهنگ کردم 
فارسی The.Blacklist.S04E03.Miles.McGrath   Anonymous
▓►▐ Soroush_abg, Anarchist ▐ ارتباط ما با در تلگرام : @soroush_abg◄▓ ترجمه روان و اختصاصی لذت ببرید  
فارسی The.Blacklist.S04E03.HDTV.XviD-FUM   Dunham
Dunham - Mehrdadss | IranFilm.Net & NightMovie.Net 
فارسی The.Blacklist.S04E03.HDTV.XviD-FUM   Anonymous
▓►▐ Soroush_abg, Anarchist ▐ ارتباط ما با در تلگرام : @soroush_abg◄▓ ترجمه روان و اختصاصی لذت ببرید  
فارسی The.Blacklist.S04E03.HDTV.XviD-FUM   highbury
iMovie-DL.Co || Davood 
فارسی The.Blacklist.S04E03.HDTV.XviD-EVO   Anonymous
▓►▐ Soroush_abg, Anarchist ▐ ارتباط ما با در تلگرام : @soroush_abg◄▓ ترجمه روان و اختصاصی لذت ببرید  
فارسی The.Blacklist.S04E03.HDTV.XviD-AFG   Dunham
Dunham - Mehrdadss | IranFilm.Net & NightMovie.Net 
فارسی The.Blacklist.S04E03.HDTV.XviD-AFG   Anonymous
▓►▐ Soroush_abg, Anarchist ▐ ارتباط ما با در تلگرام : @soroush_abg◄▓ ترجمه روان و اختصاصی لذت ببرید  
فارسی The.Blacklist.S04E03.HDTV.XviD-AFG   highbury
iMovie-DL.Co || Davood 
فارسی The.Blacklist.S04E03.HDTV.x264-KILLERS   Dunham
Dunham - Mehrdadss | IranFilm.Net & NightMovie.Net 
فارسی The.Blacklist.S04E03.HDTV.x264-KILLERS   Anonymous
▓►▐ Soroush_abg, Anarchist ▐ ارتباط ما با در تلگرام : @soroush_abg◄▓ ترجمه روان و اختصاصی لذت ببرید  
فارسی The.Blacklist.S04E03.HDTV.x264-KILLERS   highbury
iMovie-DL.Co || Davood 
فارسی The.Blacklist.S04E03.720p.HDTV.x265.ShAaNiG   Dunham
Dunham - Mehrdadss | IranFilm.Net & NightMovie.Net 
فارسی The.Blacklist.S04E03.720p.HDTV.x265.ShAaNiG   highbury
iMovie-DL.Co || Davood 
فارسی The.Blacklist.S04E03.720p.HDTV.x264-KILLERS   Dunham
Dunham - Mehrdadss | IranFilm.Net & NightMovie.Net 
فارسی The.Blacklist.S04E03.720p.HDTV.x264-KILLERS   highbury
iMovie-DL.Co || Davood 
فارسی The.Blacklist.S04E03.720p.HDTV.HEVC.x265-RMTeam   Dunham
Dunham - Mehrdadss | IranFilm.Net & NightMovie.Net 
فارسی The.Blacklist.S04E03.720p.HDTV.HEVC.x265-RMTeam   Anonymous
▓►▐ Soroush_abg, Anarchist ▐ ارتباط ما با در تلگرام : @soroush_abg◄▓ ترجمه روان و اختصاصی لذت ببرید  
فارسی The.Blacklist.S04E03.720p.HDTV.HEVC.x265-RMTeam   highbury
iMovie-DL.Co || Davood 
فارسی The.Blacklist.S04E03.720p.HDTV.2CH.x265.HEVC-PSA   Dunham
Dunham - Mehrdadss | IranFilm.Net & NightMovie.Net 
فارسی The.Blacklist.S04E03.720p.HDTV.2CH.x265.HEVC-PSA   Anonymous
▓►▐ Soroush_abg, Anarchist ▐ ارتباط ما با در تلگرام : @soroush_abg◄▓ ترجمه روان و اختصاصی لذت ببرید  
فارسی The.Blacklist.S04E03.720p.HDTV.2CH.x265.HEVC-PSA   highbury
iMovie-DL.Co || Davood 
فارسی The.Blacklist.S04E03.480p.HDTV.x264-RMTeam   Dunham
Dunham - Mehrdadss | IranFilm.Net & NightMovie.Net 
فارسی The.Blacklist.S04E03.480p.HDTV.x264-RMTeam   Anonymous
▓►▐ Soroush_abg, Anarchist ▐ ارتباط ما با در تلگرام : @soroush_abg◄▓ ترجمه روان و اختصاصی لذت ببرید  
فارسی The.Blacklist.S04E03.480p.HDTV.x264-RMTeam   highbury
iMovie-DL.Co || Davood 
فارسی The.Blacklist.S04E03.480p.HDTV.x264-mSD   Dunham
Dunham - Mehrdadss | IranFilm.Net & NightMovie.Net 
فارسی The.Blacklist.S04E03.480p.HDTV.x264-mSD   Anonymous
▓►▐ Soroush_abg, Anarchist ▐ ارتباط ما با در تلگرام : @soroush_abg◄▓ ترجمه روان و اختصاصی لذت ببرید  
فارسی The.Blacklist.S04E03.480p.HDTV.x264-mSD   highbury
iMovie-DL.Co || Davood 
فارسی The.Blacklist.S04E02.Mato.No.66.720p.WEB-DL.2CH.x265.HEVC-PSA   freakwannabe
فقط هماهنگ کردم 
فارسی the.blacklist.s04e02.mato.no.66.720p.web.dl.hevc.x265.rmteam   freakwannabe
فقط هماهنگ کردم 
فارسی The.Blacklist.S04E02.HDTV.XviD-FUM   Anonymous
▓► Soroush_abg, Anarchist▐ Tlgrm: @Soroush_abg ◄▓  
فارسی The.Blacklist.S04E02.HDTV.XviD-FUM   highbury
iMovie-DL.Co || Davood 
فارسی The.Blacklist.S04E02.HDTV.XviD-FUM   mehrdadss
Dunham - Mehrdadss | IranFilm.Net & NightMovie.Net 
فارسی The.Blacklist.S04E02.HDTV.XviD-EVO   Anonymous
▓► Soroush_abg, Anarchist▐ Tlgrm: @Soroush_abg ◄▓  
فارسی The.Blacklist.S04E02.HDTV.XviD-AFG   Anonymous
▓► Soroush_abg, Anarchist▐ Tlgrm: @Soroush_abg ◄▓  
فارسی The.Blacklist.S04E02.HDTV.XviD-AFG   highbury
iMovie-DL.Co || Davood 
فارسی The.Blacklist.S04E02.HDTV.XviD-AFG   mehrdadss
Dunham - Mehrdadss | IranFilm.Net & NightMovie.Net 
فارسی The.Blacklist.S04E02.HDTV.x264-KILLERS   Anonymous
▓► Soroush_abg, Anarchist▐ Tlgrm: @Soroush_abg ◄▓  
فارسی The.Blacklist.S04E02.HDTV.x264-KILLERS   highbury
iMovie-DL.Co || Davood 
فارسی The.Blacklist.S04E02.HDTV.x264-KILLERS   mehrdadss
Dunham - Mehrdadss | IranFilm.Net & NightMovie.Net 
فارسی The.Blacklist.S04E02.720p.HDTV.x265.ShAaNiG   highbury
iMovie-DL.Co || Davood 
فارسی The.Blacklist.S04E02.720p.HDTV.x265.ShAaNiG   mehrdadss
Dunham - Mehrdadss | IranFilm.Net & NightMovie.Net 
فارسی The.Blacklist.S04E02.720p.HDTV.x264-KILLERS   highbury
iMovie-DL.Co || Davood 
فارسی The.Blacklist.S04E02.720p.HDTV.x264-KILLERS   mehrdadss
Dunham - Mehrdadss | IranFilm.Net & NightMovie.Net 
فارسی The.Blacklist.S04E02.720p.HDTV.HEVC.x265-RMTeam   Anonymous
▓► Soroush_abg, Anarchist▐ Tlgrm: @Soroush_abg ◄▓  
فارسی The.Blacklist.S04E02.720p.HDTV.HEVC.x265-RMTeam   highbury
iMovie-DL.Co || Davood 
فارسی The.Blacklist.S04E02.720p.HDTV.HEVC.x265-RMTeam   mehrdadss
Dunham - Mehrdadss | IranFilm.Net & NightMovie.Net 
فارسی The.Blacklist.S04E02.720p.HDTV.2CH.x265.HEVC-PSA   Anonymous
▓► Soroush_abg, Anarchist▐ Tlgrm: @Soroush_abg ◄▓  
فارسی The.Blacklist.S04E02.720p.HDTV.2CH.x265.HEVC-PSA   highbury
iMovie-DL.Co || Davood 
فارسی The.Blacklist.S04E02.720p.HDTV.2CH.x265.HEVC-PSA   mehrdadss
Dunham - Mehrdadss | IranFilm.Net & NightMovie.Net 
فارسی The.Blacklist.S04E02.480p.HDTV.x264-RMTeam   Anonymous
▓► Soroush_abg, Anarchist▐ Tlgrm: @Soroush_abg ◄▓  
فارسی The.Blacklist.S04E02.480p.HDTV.x264-RMTeam   highbury
iMovie-DL.Co || Davood 
فارسی The.Blacklist.S04E02.480p.HDTV.x264-RMTeam   mehrdadss
Dunham - Mehrdadss | IranFilm.Net & NightMovie.Net 
فارسی The.Blacklist.S04E02.480p.HDTV.x264-mSD   Anonymous
▓► Soroush_abg, Anarchist▐ Tlgrm: @Soroush_abg ◄▓  
فارسی The.Blacklist.S04E02.480p.HDTV.x264-mSD   highbury
iMovie-DL.Co || Davood 
فارسی The.Blacklist.S04E02.480p.HDTV.x264-mSD   mehrdadss
Dunham - Mehrdadss | IranFilm.Net & NightMovie.Net 
فارسی The.Blacklist.S04E01.HDTV.XviD-FUM   Dunham
Dunham - Mehrdadss | IranFilm.Net & NightMovie.Net 
فارسی The.Blacklist.S04E01.HDTV.XviD-FUM   highbury
iMovie-DL.Co || Davood 
فارسی The.Blacklist.S04E01.HDTV.XviD-FUM   Anonymous
▓►| Soroush_abg, Mina1990 ▐ Tlgrm: @Soroush_abg◄▓  
فارسی The.Blacklist.S04E01.HDTV.XviD-EVO   Anonymous
▓►| Soroush_abg, Mina1990 ▐ Tlgrm: @Soroush_abg◄▓  
فارسی The.Blacklist.S04E01.HDTV.XviD-AFG   Dunham
Dunham - Mehrdadss | IranFilm.Net & NightMovie.Net 
فارسی The.Blacklist.S04E01.HDTV.XviD-AFG   highbury
iMovie-DL.Co || Davood 
فارسی The.Blacklist.S04E01.HDTV.XviD-AFG   Anonymous
▓►| Soroush_abg, Mina1990 ▐ Tlgrm: @Soroush_abg◄▓  
فارسی The.Blacklist.S04E01.HDTV.x264-KILLERS   Dunham
Dunham - Mehrdadss | IranFilm.Net & NightMovie.Net 
فارسی The.Blacklist.S04E01.HDTV.x264-KILLERS   highbury
iMovie-DL.Co || Davood 
فارسی The.Blacklist.S04E01.HDTV.x264-KILLERS   Anonymous
▓►| Soroush_abg, Mina1990 ▐ Tlgrm: @Soroush_abg◄▓  
فارسی The.Blacklist.S04E01.Esteban.No.79.720p.WEB-DL.DD5.1.H264-AG   freakwannabe
فقط هماهنگ کردم 
فارسی the.blacklist.s04e01.esteban.no.79.720p.web.dl.hevc.x265.rmteam   freakwannabe
فقط هماهنگ کردم 
فارسی The.Blacklist.S04E01.Esteban.No.79.1080p.WEB-DL.DD5.1.H264-AG   freakwannabe
فقط هماهنگ کردم 
فارسی the.blacklist.s04e01.esteban.no.79.1080p.web.dl.dd5.1.hevc.x265.rmteam   freakwannabe
فقط هماهنگ کردم 
فارسی The.Blacklist.S04E01.720p.WEB-DL.2CH.x265.HEVC-PSA   freakwannabe
فقط هماهنگ کردم 
فارسی The.Blacklist.S04E01.720p.HDTV.x265.ShAaNiG   Dunham
Dunham - Mehrdadss | IranFilm.Net & NightMovie.Net 
فارسی The.Blacklist.S04E01.720p.HDTV.x265.ShAaNiG   highbury
iMovie-DL.Co || Davood 
فارسی The.Blacklist.S04E01.720p.HDTV.x264-KILLERS   Dunham
Dunham - Mehrdadss | IranFilm.Net & NightMovie.Net 
فارسی The.Blacklist.S04E01.720p.HDTV.x264-KILLERS   highbury
iMovie-DL.Co || Davood 
فارسی The.Blacklist.S04E01.720p.HDTV.x264-KILLERS   Anonymous
▓►| Soroush_abg, Mina1990 ▐ Tlgrm: @Soroush_abg◄▓  
فارسی The.Blacklist.S04E01.720p.HDTV.HEVC.x265-RMTeam   Dunham
Dunham - Mehrdadss | IranFilm.Net & NightMovie.Net 
فارسی The.Blacklist.S04E01.720p.HDTV.HEVC.x265-RMTeam   highbury
iMovie-DL.Co || Davood 
فارسی The.Blacklist.S04E01.720p.HDTV.HEVC.x265-RMTeam   Anonymous
▓►| Soroush_abg, Mina1990 ▐ Tlgrm: @Soroush_abg◄▓  
فارسی The.Blacklist.S04E01.720p.HDTV.2CH.x265.HEVC-PSA   Dunham
Dunham - Mehrdadss | IranFilm.Net & NightMovie.Net 
فارسی The.Blacklist.S04E01.720p.HDTV.2CH.x265.HEVC-PSA   highbury
iMovie-DL.Co || Davood 
فارسی The.Blacklist.S04E01.720p.HDTV.2CH.x265.HEVC-PSA   Anonymous
▓►| Soroush_abg, Mina1990 ▐ Tlgrm: @Soroush_abg◄▓  
فارسی The.Blacklist.S04E01.480p.HDTV.x264-RMTeam   Dunham
Dunham - Mehrdadss | IranFilm.Net & NightMovie.Net 
فارسی The.Blacklist.S04E01.480p.HDTV.x264-RMTeam   highbury
iMovie-DL.Co || Davood 
فارسی The.Blacklist.S04E01.480p.HDTV.x264-RMTeam   Anonymous
▓►| Soroush_abg, Mina1990 ▐ Tlgrm: @Soroush_abg◄▓  
فارسی The.Blacklist.S04E01.480p.HDTV.x264-mSD   Dunham
Dunham - Mehrdadss | IranFilm.Net & NightMovie.Net 
فارسی The.Blacklist.S04E01.480p.HDTV.x264-mSD   highbury
iMovie-DL.Co || Davood 
فارسی The.Blacklist.S04E01.480p.HDTV.x264-mSD   Anonymous
▓►| Soroush_abg, Mina1990 ▐ Tlgrm: @Soroush_abg◄▓  
فارسی The.Blacklist.S04E01.1080p.WEB-DL.6CH.x265.HEVC-PSA   freakwannabe
فقط هماهنگ کردم 
فارسی The Blacklist.S04E07.Dr. Adrian.Shaw   Anonymous
▓►▐ Soroush_abg, Nora ▐ Telegram: @Soroush_abg ▐ ◄▓  
فارسی The Blacklist S04E09 720p HDTV x265 HEVC 215MB - ShAaNiG   highbury
iMovie-DL.Co || Highbury 
فارسی The Blacklist S04E09 720p HDTV x265 HEVC 200MB - ShAaNiG   Anonymous
╠► ترجمه از: ســروش ، امیـرعلـی ◄▐ ► Soroush_abg , illusion ◄╠ WwW.TakMovie.Co  
فارسی The Blacklist S04E09 720p HDTV HEVC x265-RMTeam   highbury
iMovie-DL.Co || Highbury 
فارسی The Blacklist S04E08 720p HDTV x265 HEVC 200MB - ShAaNiG   Anonymous
▓► Soroush_abg, Nora ◄▐ ► Tlgrm: @Soroush_abg ◄▓  
فارسی The Blacklist S04E07 720p HDTV x265 HEVC 200MB - ShAaNiG   Anonymous
▓►▐ Soroush_abg, Nora ▐ Telegram: @Soroush_abg ▐ ◄▓  
فارسی The Blacklist S04E06 720p HDTV x265 HEVC 200MB - ShAaNiG   Anonymous
▓►▐ Soroush_abg, Nora ▐ Telegram: @Soroush_abg ▐ ◄▓  
فارسی The Blacklist S04E06 720p HDTV x265 HEVC - ShAaNiG   highbury
iMovie-DL.Co || Davood 
فارسی The Blacklist S04E06 720p HDTV HEVC x265-RMTeam   highbury
iMovie-DL.Co || Davood 
فارسی The Blacklist S04E05.720p.HDTV.x265.HEVC.200MB.ShAaNiG   Anonymous
▓►Soroush_abg ▐ ارتباط ما با در تلگرام : @soroush_abg ◄▓ ترجمه از سروش لذت ببرید 
فارسی The Blacklist S04E04 720p HDTV x265 HEVC 200MB - ShAaNiG   Anonymous
▓►Soroush_abg, Anarchist ▐ ارتباط ما با در تلگرام : @soroush_abg◄▓ ترجمه روان و اختصاصی لذت ببرید  
فارسی The Blacklist S04E04 720p HDTV x265 HEVC - ShAaNiG   highbury
iMovie-DL.Co || Davood 
فارسی The Blacklist S04E04 720p HDTV HEVC x265-RMTeam   highbury
iMovie-DL.Co || Davood 
فارسی The Blacklist S04E03.720p.HDTV.x265.HEVC.200MB - ShAaNiG   Anonymous
▓►▐ Soroush_abg, Anarchist ▐ ارتباط ما با در تلگرام : @soroush_abg◄▓ ترجمه روان و اختصاصی لذت ببرید  
فارسی The Blacklist S04E02.720p.HDTV.x265.HEVC.200MB - ShAaNiG   Anonymous
▓► Soroush_abg, Anarchist▐ Tlgrm: @Soroush_abg ◄▓  
فارسی The Blacklist S04E01 720p HDTV x265 HEVC 200MB - ShAaNiG   Anonymous
▓►| Soroush_abg, Mina1990 ▐ Tlgrm: @Soroush_abg◄▓  
فارسی The Blacklist - 04x09 - Lipet's Seafood Company   Anonymous
╠► ترجمه از: ســروش ، امیـرعلـی ◄▐ ► Soroush_abg , illusion ◄╠ WwW.TakMovie.Co  
فارسی The Blacklist - 04x08 - Dr. Adrian Shaw.Conclusion   Anonymous
▓► Soroush_abg, Nora ◄▐ ► Tlgrm: @Soroush_abg ◄▓  
فارسی The Blacklist - 04x06 - The Thrushes   Anonymous
▓►▐ Soroush_abg, Nora ▐ Telegram: @Soroush_abg ▐ ◄▓  
فارسی The Blacklist - 04x05 - The Lindquist Concern   Anonymous
▓►Soroush_abg ▐ ارتباط ما با در تلگرام : @soroush_abg ◄▓ ترجمه از سروش لذت ببرید 
فارسی The Blacklist - 04x04 - Gaia.KILLERS.انگلیسی   Anonymous
▓►Soroush_abg, Anarchist ▐ ارتباط ما با در تلگرام : @soroush_abg◄▓ ترجمه روان و اختصاصی لذت ببرید  
فارسی : اطلاعات انتشار The.Blacklist.S04E10.HDTV.x264-KILLERS   highbury
iMovie-DL.Co ||Highbury 
فارسی The Blacklist - 04x11 - The Harem   llillusionll
╠► ترجمه از: ســروش ، امیـرعلـی ◄▐ ► Soroush_abg , illusion ◄╠ WwW.TakMovie.Co 

مشاهده همه در دسترس زیرنویس (همه زبان ها)