لیست زیرنویس های موجود برای این فیلم | سریال :

Poster

The Blacklist - فصل دوم

نمایش اطلاعات این فیلم در سایت Imdb

  • سال تولید : 2014
  • زیرنویس با امتیاز خوب
  • بدون امتیاز
  • مشاهده شده
زبان نام فیلم/سریال فایل ها H.I. نام کاربری مترجم
فارسی The.Blacklist.Season.2.همه.Episodes.BluRay.Source   IranFilm Official
► هماهنگ شده با نسخه بلوری | IranFilm.Net  
فارسی The.Blacklist.Season.2.همه.Episodes.720p.BluRay   IranFilm Official
► هماهنگ شده با نسخه بلوری | IranFilm.Net  
فارسی The.Blacklist.Season.2.همه.Episodes.1080p.BluRay   IranFilm Official
► هماهنگ شده با نسخه بلوری | IranFilm.Net  
فارسی The.Blacklist.Season 2.720p.Web-dl   H.O.S.S.E.I.N
 
فارسی The.Blacklist.S02E22.WEB-DL.همه.Versions   highbury
ترجمه توسط داوود IMDb-Dl  
فارسی The.Blacklist.S02E22.HDTV.x264-LOL   highbury
ترجمه توسط داوود IMDb-Dl  
فارسی The.Blacklist.S02E22.HDTV.همه.Versions   Oceanic 6
Oceanic 6 - Mehrdadss | IranFilm.Net 
فارسی The.Blacklist.S02E21.WEB-DL.همه.Versions   mehrdadss
Oceanic 6 - Mehrdadss | Cafe-Film.Com & IranFilm.Net 
فارسی The.Blacklist.S02E21.WEB-DL.همه.Versions   highbury
ترجمه توسط داوود IMDb-Dl  
فارسی The.Blacklist.S02E21.HDTV.x264-LOL   highbury
ترجمه توسط داوود IMDb-Dl  
فارسی The.Blacklist.S02E21.HDTV.همه.Versions   mehrdadss
Oceanic 6 - Mehrdadss | Cafe-Film.Com & IranFilm.Net 
فارسی The.Blacklist.S02E20.WEB-DL.همه.Versions   Oceanic 6
Oceanic 6 - Mehrdadss | Cafe-Film.Com & IranFilm.Net 
فارسی The.Blacklist.S02E20.PROPER.720p.HDTV.x264-FiHTV   highbury
ترجمه توسط داوود IMDb-Dl  
فارسی The.Blacklist.S02E20.HDTV.x264-LOL   highbury
ترجمه توسط داوود IMDb-Dl  
فارسی The.Blacklist.S02E20.HDTV.همه.Versions   Oceanic 6
Oceanic 6 - Mehrdadss | Cafe-Film.Com & IranFilm.Net 
فارسی The.Blacklist.S02E19.WEB-DL.همه.Versions   mehrdadss
Oceanic 6 - Mehrdadss | Cafe-Film.Com & IranFilm.Net 
فارسی The.Blacklist.S02E19.HDTV.همه.Versions   mehrdadss
Oceanic 6 - Mehrdadss | Cafe-Film.Com & IranFilm.Net 
فارسی The.Blacklist.S02E19.HDTV.همه.Versions   highbury
ترجمه توسط داوود IMDb-Dl  
فارسی The.Blacklist.S02E18.WEB-DL.همه.Versions   Oceanic 6
Oceanic 6 - Mehrdadss | Cafe-Film.Com & IranFilm.Net 
فارسی The.Blacklist.S02E18.WEB-DL.همه.Versions   highbury
ترجمه توسط داوود IMDb-Dl  
فارسی The.Blacklist.S02E18.HDTV.همه.Versions   Oceanic 6
Oceanic 6 - Mehrdadss | Cafe-Film.Com & IranFilm.Net 
فارسی The.Blacklist.S02E18.HDTV.همه.Versions   highbury
ترجمه توسط داوود IMDb-Dl  
فارسی The.Blacklist.S02E17.WEB-DL.همه.Versions   highbury
ترجمه توسط داوود IMDb-Dl  
فارسی The.Blacklist.S02E17.WEB-DL.همه.Versions   Oceanic 6
Oceanic 6 - Mehrdadss | Cafe-Film.Com & IranFilm.Net 
فارسی The.Blacklist.S02E17.HDTV.همه.Versions   highbury
ترجمه توسط داوود IMDb-Dl  
فارسی The.Blacklist.S02E17.HDTV.همه.Versions   Oceanic 6
Oceanic 6 - Mehrdadss | Cafe-Film.Com & IranFilm.Net 
فارسی The.Blacklist.S02E16.WEB-DL.همه.Versions   highbury
ترجمه توسط داوود IMDb-Dl  
فارسی The.Blacklist.S02E16.HDTV.همه.Versions   highbury
ترجمه توسط داوود IMDb-Dl  
فارسی The.Blacklist.S02E15.WEB-DL.همه.Versions   highbury
ترجمه توسط داوود IMDb-Dl  
فارسی The.Blacklist.S02E15.WEB-DL.همه.Versions   Oceanic 6
Oceanic 6 - Mehrdadss | Cafe-Film.Com & IranFilm.Net 
فارسی The.Blacklist.S02E15.HDTV.همه.Versions   highbury
ترجمه توسط داوود IMDb-Dl  
فارسی The.Blacklist.S02E15.HDTV.همه.Versions   Oceanic 6
Oceanic 6 - Mehrdadss | Cafe-Film.Com & IranFilm.Net 
فارسی The.Blacklist.S02E14.WEB-DL.همه.Versions   mehrdadss
Oceanic 6 - Mehrdadss | Cafe-Film.Com & IranFilm.Net 
فارسی The.Blacklist.S02E14.T.Earl.King.VI.No.94.720p.WEB-DL-MMKV   highbury
ترجمه توسط داوود IMDb-Dl  
فارسی The.Blacklist.S02E14.HDTV.x264-LOL V   highbury
ترجمه توسط داوود IMDb-Dl  
فارسی The.Blacklist.S02E14.HDTV.همه.Versions   mehrdadss
Oceanic 6 - Mehrdadss | Cafe-Film.Com & IranFilm.Net 
فارسی The.Blacklist.S02E13.WEB-DL.همه.Versions   Oceanic 6
Oceanic 6 - Mehrdadss | Cafe-Film.Com & IranFilm.Net 
فارسی The.Blacklist.S02E13.HDTV.x264-LOL   Makan2003
[email protected] سعید 
فارسی The.Blacklist.S02E13.HDTV.همه.Versions   Oceanic 6
Oceanic 6 - Mehrdadss | Cafe-Film.Com & IranFilm.Net 
فارسی The.Blacklist.S02E13.همه.web-dl versions   highbury
ترجمه توسط داوود IMDb-Dl  
فارسی The.Blacklist.S02E12.The.Kenyon.Family.No.71.1080p.WEB-DL.DD5.1.H.264-NTb   highbury
ترجمه توسط داوود IMDb-Dl  
فارسی The.Blacklist.S02E12.HDTV.x264-LOL همه versions   Makan2003
[email protected] سعید 
فارسی The.Blacklist.S02E12.HDTV.همه.Versions   mehrdadss
Oceanic 6 - Mehrdadss | Cafe-Film.Com & IranFilm.Net 
فارسی The.Blacklist.S02E12.HDTV.همه.Versions   highbury
ترجمه توسط داوود IMDb-Dl  
فارسی The.Blacklist.S02E11.Ruslan.Denisov.No.67.1080p.WEB-DL.DD5.1.H.264-NTb   highbury
ترجمه توسط داوود IMDb-Dl  
فارسی The.Blacklist.S02E11.HDTV.همه.Versions   highbury
ترجمه توسط داوود IMDb-Dl  
فارسی The.Blacklist.S02E11.HDTV.همه.Versions   Oceanic 6
Oceanic 6 | Cafe-Film.Com & IranFilm.Net 
فارسی The.Blacklist.S02E11. ALL HDTV.x264   Makan2003
[email protected] سعید 
فارسی The.Blacklist.S02E10.WEB-DL   mehrdadss
زیرنویس از : علیرضا و مهرداد | ایران فیلم و کافه فیلم 
فارسی The.Blacklist.S02E10.HDTV.x264-LOL   Makan2003
[email protected] سعید 
فارسی The.Blacklist.S02E10.HDTV.همه.Versions   mehrdadss
Oceanic 6 - Mehrdadss | Cafe-Film.Com & IranFilm.Net 
فارسی The.Blacklist.S02E10.HDTV.همه.Versions   highbury
ترجمه توسط داوود IMDb-Dl  
فارسی The.Blacklist.S02E09.WEB-DL   Oceanic 6
زیرنویس از : علیرضا و مهرداد | ایران فیلم و کافه فیلم 
فارسی The.Blacklist.S02E09.HDTV.همه.Versions   Oceanic 6
Oceanic 6 - Mehrdadss | Cafe-Film.Com & IranFilm.Net 
فارسی The.Blacklist.S02E08.The.Decembrist.No.12.1080p.WEB-DL.DD5.1.H.264-NTb.Eng   highbury
ترجمه توسط داوود IMDb-Dl  
فارسی The.Blacklist.S02E07.The.Scimitar.No.22.720p.WEB-DL.DD5.1.H.264-NTb   highbury
ترجمه توسط داوود IMDb-Dl  
فارسی The.Blacklist.S02E07.HDTV.همه.Versions   highbury
ترجمه توسط داوود و رضا IMDb-Dl  
فارسی The.Blacklist.S02E07.HDTV.همه.Versions   Oceanic 6
زیرنویس از : علیرضا و مهرداد | تی وی شو و کافه فیلم 
فارسی The.Blacklist.S02E06.The.Mombasa.Cartel.No.114.720p.WEB-DL.DD5.1.H.264-NTb   highbury
ترجمه توسط داوود IMDb-Dl  
فارسی The.Blacklist.S02E06.HDTV.همه.Versions   highbury
ترجمه توسط داوود IMDb-Dl  
فارسی The.Blacklist.S02E05.WEB-DL   [email protected]
زیرنویس از : علیرضا و مهرداد | تی وی شو و کافه فیلم  
فارسی The.Blacklist.S02E05.The.Front.No.74.1080p.WEB-DL.DD5.1.H.264-NTb   highbury
ترجمه توسط داوود IMDb-Dl  
فارسی The.Blacklist.S02E05.HDTV.همه.Versions   Oceanic 6
زیرنویس از : علیرضا و مهرداد | تی وی شو و کافه فیلم 
فارسی The.Blacklist.S02E05.HDTV.همه.Versions   highbury
ترجمه توسط داوود IMDb-Dl  
فارسی The.Blacklist.S02E05.720p   pooryadvb
چند دیقه ناهماهنگ بود هماهنگ کردم 
فارسی The.Blacklist.S02E04.WEB-DL   [email protected]
زیرنویس از : علیرضا و مهرداد | تی وی شو و کافه فیلم  
فارسی The.Blacklist.S02E04.HDTV.همه.Versions   highbury
ترجمه توسط داوود IMDb-Dl  
فارسی The.Blacklist.S02E04.Dr.Linus.Creel.No.82.720p.WEB-DL.DD5.1.H.264-NTb   highbury
ترجمه توسط داوود IMDb-Dl  
فارسی The.Blacklist.S02E01.HDTV.همه.Versions   Oceanic 6
زیرنویس از : علیرضا و مهرداد | تی وی شو و کافه فیلم 
فارسی The Blacklist.Season 2.Web-dl   H.O.S.S.E.I.N
 
فارسی The Blacklist Season 2 همه Episode   onlyzaeri
من فقط همه رو یکجا جمع آوری کردم و زحمت ترجمه رو تیم قوی IMDB-DL انجام دادن www.da3.ir 
فارسی The Blacklist S02E12 The Kenyon Family No.71 WEB-DL H.264 NTb   erosman
من فقط اشکال فورمت را اصلاح کردم 
فارسی The.Blacklist.S02E13.HDTV.همه.Versions   highbury
ترجمه توسط داوود IMDb-Dl  
فارسی The.Blacklist.S02E09.HDTV.همه.Versions   highbury
ترجمه توسط داوود IMDb-Dl  
فارسی The.Blacklist.S02E08.WEB-DL   [email protected]
زیرنویس از : علیرضا و مهرداد | تی وی شو و کافه فیلم  
فارسی The.Blacklist.S02E08.HDTV.همه.Versions   highbury
ترجمه توسط داوود IMDb-Dl  
فارسی The.Blacklist.S02E03.WEB-DL   [email protected]
زیرنویس از : علیرضا و مهرداد | تی وی شو و کافه فیلم  
فارسی The.Blacklist.S02E02.WEB-DL   [email protected]
زیرنویس از : علیرضا و مهرداد | تی وی شو و کافه فیلم  
فارسی The.Blacklist.S02E01.WEB-DL   [email protected]
زیرنویس از : علیرضا و مهرداد | تی وی شو و کافه فیلم  
فارسی The.Blacklist.S02E08.HDTV.همه.Versions 1   mehrdadss
زیرنویس از : علیرضا و مهرداد | تی وی شو و کافه فیلم 
فارسی The.Blacklist.S02E06.HDTV.همه.Versions 1   mehrdadss
زیرنویس از : علیرضا و مهرداد | تی وی شو و کافه فیلم 
فارسی The.Blacklist.S02E04.HDTV.همه.Versions 1   mehrdadss
زیرنویس از : علیرضا و مهرداد | تی وی شو و کافه فیلم 
فارسی The.Blacklist.S02E03.HDTV.همه.Versions 1   Oceanic 6
زیرنویس از : علیرضا و مهرداد | تی وی شو و کافه فیلم 
فارسی The.Blacklist.S02E03.Dr.James.Covington.No.89.720p.WEB-DL.DD5.1.H.264-NTb 1   highbury
ترجمه توسط داوود IMDb-Dl  
فارسی The.Blacklist.S02E02.HDTV.x264-LOL 1   highbury
ترجمه توسط داوود IMDb-Dl  
فارسی The.Blacklist.S02E02.HDTV.همه.Versions 1   mehrdadss
زیرنویس از : علیرضا و مهرداد | تی وی شو و کافه فیلم  
فارسی The.Blacklist.S02E01.Lord.Baltimore.No.104.720p.WEB-DL.DD5.1.H.264-NTb 1   highbury
ترجمه توسط داوود IMDb-Dl  
فارسی The.Blacklist.S02E01.HDTV.x264-LOL 1   highbury
ترجمه توسط داوود IMDb-Dl  
فارسی The.Blacklist.S02E07.WEB-DL 1   [email protected]
زیرنویس از : علیرضا و مهرداد | تی وی شو و کافه فیلم  
فارسی The.Blacklist.S02E06.WEB-DL 1   [email protected]
زیرنویس از : علیرضا و مهرداد | تی وی شو و کافه فیلم  
فارسی The.Blacklist.S02E02.The.Monarch.Douglas.Bank.No.112.720p.WEB-DL.DD5.1.H.264-NTb 1   highbury
ترجمه توسط داوود IMDb-Dl  

مشاهده همه در دسترس زیرنویس (همه زبان ها)